Rehabiliteringskunskap för chefer

Syftet med utbildningen är att stärka chefen i rehabiliteringsarbete med egna medarbetare, att kunna optimera företagets egna rehabrutiner och vara uppdaterad på gällande regelverk och lagstiftning.

BESKRIVNING
Utbildningen omfattar följande delar:
• Lagar och regler
• Tidiga signaler
• Ett bra samtal med din medarbetare – vad behöver du tänka på?
• Rehabilitering, utredning och plan
• Anpassning av arbete
• Dokumentation
• Rehabiliteringsrutiner

UTFÖRARE
Beteendevetare, företagssköterska, företagsläkare, företagssjukgymnast

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg