Utbildningar inom tidig rehabilitering

Du som chef ska garantera att det finns en rutin för rehabilitering om medarbetare drabbas av ohälsa. Vår utbildning inom tidig rehabilitering syftar till att stötta dig som arbetsledare när medarbetare har drabbats av sjukdom eller skada som gör att han/hon inte kan utföra sitt arbete och blir sjukskriven.

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg