Kris och stöd

Syftet med krishantering är att lindra effekten av akuta händelser och förebygga bestående negativa effekter av en kritisk/traumatisk händelse samt att underlätta återhämtning och återgång i arbete och normala vardagsrutiner

BESKRIVNING
Kursen innehåller följande delar:
• Krisens olika faser
• Att möta en människa i kris
• Att gå igenom och vid behov utveckla företagets krishanteringsrutiner

UTFÖRARE
Arbetsmiljöingenjör och företagssköterska i samarbete med extern kursgivare

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg