Klart ledarskap

En ledarskapsutbildning som syftar till att ge större förmåga att leda i kraft av dina personliga egenskaper och en ökad medvetenhet om dig själv och dina reaktioner samt hur du påverkar andra. Den syftar också till att ge färdigheter i tydlig kommunikation.

BESKRIVNING
Klart Ledarskap är uppbyggt i fyra moduler som var och en ger dig specifika färdigheter i att kommunicera tydligt och leda lärande. Pedagogiken växlar mellan teoripass, demonstrationer, övningar och tillfällen för reflektion. Utbildningen ger dig verktyg att ta itu med missförstånd och ryktesspridning. Du lär dig bygga verklig motivation och engagemang bland medarbetarna, utveckla samarbetet i grupper och öppet diskutera misstag.

UTFÖRARE
Beteendevetare

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg