Hälsofrämjande ledarskap

Kursen syftar till att utveckla kompetensen hos ledare och ledningsgrupp beträffande faktorer som påverkar hälsan utifrån organisation, grupp och individ.

BESKRIVNING
Följande delar ingår i kursen:
• Synen på hälsoarbete i organisationen
• Människosyn
• Arbetsledaren som förebild
• Medarbetare – hög motivation och god kapacitet
• Kommunikation, delaktighet och tillit
• Livsstil
• Att arbeta med förbättringar

UTFÖRARE
Beteendevetare

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg