Friskfaktorer

Seminariet syftar till att inventera friskfaktorer på det egna företaget och mynnar ut i en handlingsplan.

BESKRIVNING
Friskfaktorer i arbetslivet
Förbättringsarbete; kartlägga, analysera, gå till handling

UTFÖRARE
Beteendevetare, ergonom, hälsopedagog

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg