Drog- och missbrukshandledning

Kursens syfte och mål är att…
• öka kunskapen om vad missbruk och beroende är
• ge råd och riktlinjer beträffande alkohol och drogpolicy och att skapa handlingsplan för detta

UTFÖRARE
Företagssköterska, företagsläkare

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg