Chefshandledning

Syftet är att ge stöd och utveckling i chefs- och ledarrollen. Det ställs allt högre krav idag på bra kommunikation och insikt om hur ditt agerande som chef eller ledare påverkar medarbetarna. Här får du också hjälp att hitta en tydligare struktur på ditt eget och gruppens arbetssätt. Vi arbetar med utvecklings- och handlingsplaner. Innehållet anpassas efter den situation och de behov som är aktuella för just dig och gruppen.

UTFÖRARE
Beteendevetare och psykolog

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg