Truckutbildning

I Arbetsmiljölagen krävs utbildning för att framföra truck

BESKRIVNING
Kursen innehåller följande delar:
• Truckens arbetssätt
• Materialhantering
• Skötsel och vård av truck
• Säkerhetsföreskrifter

UTFÖRARE
Arbetsmiljöingenjör

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg