Skiftgång och hälsa

Kursen syftar till att öka kompetensen beträffande faktorer som påverkar hälsan vid skiftgången och vad du själv kan göra för att främja hälsa

BESKRIVNING
Kursen innehåller följande:
• Människans fysiologi
• Om sömn
• Om mat
• Vad kan vi göra på företaget

UTFÖRARE
Företagsläkare

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg