L-ABC

L-ABC står för ”Lägesbedömning-Andning-Blödning-Chock”. Med detta menas hur vi skapar fria luftvägar, tar hand om och placerar en medvetslös i stabilt sidoläge, ger mun-till-mun-andning vid andningsstopp, stoppar blödningar och förebygger cirkulationssvikt/chock.

UTFÖRARE
Företagssköterska

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg