Industriergonomi

Kursen syftar till att öka det ergonomiska kunnandet utifrån egen arbetsteknik och egen arbetsmiljö.

BESKRIVNING
Kursen belyser kroppens möjligheter och begränsningar och tar upp belastningsergonomiska faktorer i arbetsmiljön. Kursen blir en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet med möjlighet till kartläggning, analys och förbättringsåtgärder.

UTFÖRARE
Ergonom och arbetsmiljöingenjör

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg