Hot och våld/Självskyddskunskap

Bland vissa yrken kan det förekomma större risk för hot- och våldsituationer. Självskyddskunskap innebär att förebygga och lösa uppkomna situationer som innebär hot eller våld.

BESKRIVNING
Utbildning i självskyddskunskap innebär både teoretiska och praktiska moment. Den praktiska träningen innebär försvar mot fysiskt våld med minimal kraftinsats, samtidigt som angriparen inte utsätts för onödigt våld och förnedrande behandling. Kursen innehåller följande delar:
Genomgång och övning i företagets säkerhetsrutin
Genomgång och övning i företagets krishantering
Självskyddskunskap

UTFÖRARE
Ergonom, arbetsmiljöingenjör

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg