Hjärt- lungräddning (HLR)

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp. Att ute på arbetsplatserna ha många som kan hjärt-lungräddning ökar säkerheten för alla.

BESKRIVNING
Under utbildningen lär sig deltagarna att undersöka, larma och ta hand om en medvetslös person, personer med andningsstopp och hjärtstopp.

UTFÖRARE
Företagssköterska

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg