Härdplaster

I arbetsmiljölagen finns krav på att alla som arbetar med härdplaster skall ha genomgått utbildning före påbörjat arbete.

BESKRIVNING
Kursen innehåller följande delar:
Vad är härdplast?
Hur använder man härdplast utan att skapa ohälsa för sig själv och andra?
Praktiska rutiner i handhavande med härdplast.

UTFÖRARE
Arbetsmiljöingenjör och företagssköterska

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg