Förflyttningskunskap 1+2

Kursen syftar till att öka den ergonomiska färdigheten utifrån egen arbetsteknik och egen arbetsmiljö. Detta för att sedan som ryggombud (förflyttningskunskap 1) kunna anordna återkommande repetitionstillfällen i förflyttningsteknik ute på den egna arbetsplatsen i samverkan med sin arbetsledare.

BESKRIVNING
Kursen innehåller följande delar:
Kroppens möjligheter och begränsningar
Grundprinciper i förflyttningsteknik
Vårt naturliga rörelsemönster
Kroppskännedom
Praktisk träning i förflyttningar
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Kunskap om hantering av liftar
Att hålla i repetionstillfällen (endast Förflyttningskunskap 1)

UTFÖRARE
Ergonom

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg