Förarkurs kranar

Efter genomgången utbildning ska deltagarna kunna köra kran med beaktande av gällande instruktioner och skyddsföreskrifter.

BESKRIVNING
Kursens innehåller följande delar:
• Kranarnas uppbyggnad, arbetssätt samt drift
• Manövrering och körning med last
• Daglig fortlöpande tillsyn och underhåll
• Lastkoppling
• Lagar och lokala föreskrifter

UTFÖRARE
Arbetsmiljöingenjör

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg