Ergonomisk riskbedömning

Kursen syftar till att öka den ergonomiska kunskapen för att förebygga belastningsskador inom omvårdnadsyrken.

BESKRIVNING
Kursen består av följande delar:
• Det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet
• Tillvägagångssättet för att kunna undersöka och utföra riskbedömning vid förflyttningssituationer i både särskilt och ordinärt boende
• Kroppens möjligheter och begränsningar – anatomiska förutsättningar, arbetsställningar
• Praktisk träning i att göra riskbedömning utifrån egen arbetsteknik och egen arbetsmiljö

UTFÖRARE
Ergonom

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg