Bildskärmsseminarium

Bildskärmsseminarium och ergonomisk genomgång av arbetsplats
Kursen syftar till att öka det ergonomiska kunnandet utifrån egen arbetsteknik och egen arbetsmiljö.

BESKRIVNING
Kursen är upplagd som ett bildskärmsseminarium kombinerat med ergonomisk genomgång av den egna arbetsplatsen. Seminariet belyser kroppens möjligheter och begränsningar, tar upp belastningsergonomiska och synergonomiska faktorer i arbetsmiljön. Checklista för förbättring av egen arbetsplats provas. Kartläggningen av bildskärmsarbetsplatserna dokumenteras och fungerar som kartläggning, riskbedömning och åtgärdsplanering i företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Återkoppling till chefer efter genomförd kartläggning

UTFÖRARE
Ergonom och arbetsmiljöingenjör

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg