Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM)

Kursens målsättning är att ge deltagarna verktyg för att kunna samverka i arbetsmiljöarbetet och arbeta på ett systematiskt sätt med arbetsmiljöarbetet

BESKRIVNING
Kursen utgår från grupparbeten med ”fall” som beskriver olika arbetsmiljösituationer och bygger på undersökning – bedömning – genomförande – uppföljning, vilka är huvudmomenten i det systematiska arbetsmiljöarbetet

OMRÅDEN
Arbetsmiljöns regelverk
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Belastningsergonomi
Friskare arbetsplatser
Riskbedömningar
Rehabilitering
Droger/Alkohol

UTFÖRARE/PROFFESSIONER
Arbetsmiljöingenjör
Ergonom/leg fysioterapeut
Företagssköterska
Läkare
Beteendevetare

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg