Utbildningar inom sund arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö

På många arbetsplatser upptar de psykosociala frågorna en allt större del av arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar med organisationer och företag med chefsstöd och ledarskapsutbildningar men utför även utbildningsinsatser på gruppnivå när det gäller missbruk, krishantering och seminarier för att hitta friskfaktorer på er arbetsplats.

Fysisk arbetsmiljö

Vi kan erbjuda utbildningar som ger dig kunskaper och färdigheter för ett bättre och säkrare företag. Kurserna kan skräddarsys efter era behov och vi integrerar gärna ert eget regelverk och er befintliga dokumentation i arbetsmiljöfrågor i kursen. Hör av er så diskuterar vi individuella upplägg för just er organisation.

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg