Tobaksstopp

Att sluta röka eller snusa kan vara svårt att genomföra på egen hand. Det krävs framför allt motivation, men ibland också hjälp och stöd från andra människor. Kursen syftar till att deltagaren ska lyckas sluta använda tobak.

BESKRIVNING
Stöd och hjälp att sluta röka/snusa sker med genomgång av tobaksvanor, motivation samt tidigare erfarenheter av tobaksstopp. Livsstilsfrågor med kost och motion är en annan viktig del. Delar ur innehållet är:
• Vad gör man när tobaksbegäret sätter in?
• Vad kan man göra i stället för att röka/snusa?
• Hur kan man tänka?
• Hur gör man för att inte trilla dit igen?

UTFÖRARE
Hälsopedagog, företagssköterska

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg