Tillämpad avspänning

Avspänning är ett sätt att hushålla med energin och resurser i vardagen, på arbetet och fritiden. Syftet är att du ska lära dig färdigheten att själva styra din spänningsnivå, att slappna av. Det kan bli en färdighet som du sedan kan tillämpa mycket snabbt och i praktiskt taget vilken situation som helst.

BESKRIVNING
Metoden vi använder kallas Tillämpad avspänning, vilket innebär att få tillgång till sitt eget lugn-och-ro-system i en ibland stressig omgivning.

UTFÖRARE
Ergonom/sjukgymnast, hälsopedagog

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg