Mindfulness – stresshantering

Det är i det närmaste omöjligt att idag inte bli utsatt för stress/påfrestningar. Det går dock att lära sig ta hand om stressen utan att fara illa av den. Målet med denna kurs är att identifiera egna stressorer och att utifrån dessa hitta verktyg för att minska vardagens stress.

BESKRIVNING
Deltagarna kommer genom att använda sig av verktyg som finns att hämta i samtal, i övningar och träning i kroppskännedom lära sig kunna styra sitt eget system för både aktivitet och lugn och ro. På så sätt kommer deltagare att hitta vägar till balans mellan arbete och återhämtning.

UTFÖRARE
Beteendevetare, ergonom

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg