Livsstil och hälsa

Vill ni veta mer om något särskilt som rör livsstil och hälsa så skräddarsyr vi en föreläsning eller utbildning. Allt utifrån önskemål och förkunskaper.

UTFÖRARE
Hälsopedagog

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg