Hälsoskolan

Hälsoskolan är en innehållsrik och djupgående utbildning i livsstilskompetens. Syftet är att själv att komma till insikt om faktorer som påverkar den egna hälsan och utifrån dessa få redskap att påverka sin egen situation.

BESKRIVNING
Utbildning som löper över ett helt år för att deltagaren ska kunna genomföra och befästa de förändringar som behövs för att få en hållbar hälsa. Fortlöpande coaching från handledarna under hela året i Hälsoskolan.
Parallellt genomförs utbildning för berörda arbetsledare och personalmän med fördjupning i hälsofrämjande ledarskap.

UTFÖRARE
Beteendevetare, ergonom/sjukgymnast, företagsläkare, företagssköterska, hälsopedagog.

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg