Att komma igång

Kursen syftar till att ge kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar människokroppen. Dessutom att motivera individen att ta ansvar för sin egen hälsa och genomföra förändringar av sin livsstil.

BESKRIVNING
Tips och råd om olika träningssätt

UTFÖRARE
Sjukgymnast

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg