Våra utbildningar

Att satsa på att utveckla kompetens och höja kunskapsnivån leder till ökad självkänsla, en bättre förmåga att hantera sin arbets- och livssituation och till arbetsglädje. Våra utbildare har gedigna kunskaper och lång erfarenhet av sina specialområden. Vi har utbildningar inom alla våra tre områden; Sund arbetsmiljö, Din hälsa och Tidig rehabilitering och kurserna kan skräddarsys efter era behov. Våra kurser och seminarier skapar tillfällen att knyta kontakter och utbyta erfarenheter inom företaget och med andra företag.

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg