Stöd för återgång till arbetet

Företagshälsan Falun Borlänge ger vid behov förslag till anpassning av arbetet både ur ergonomiskt, socialt, psykologiskt och tekniskt perspektiv. Stöd i kartläggning av arbetsplats och arbetsuppgifter kan göras av ergonom, arbetsmiljöingenjör, företagssköterska eller beteendevetare beroende på frågeställning

Utformning och stöd vid arbetsträning är en väsentlig del i återgången till arbete. Förberedelser för arbetsåtergång och uppföljning av hinder och möjligheter kan vara det som möjliggör återgång i arbete och en hållbar arbetsutveckling för den enskilde

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg