Missbruksstöd

Alkohol och drogmissbruk blir allt vanligare i samhället och det är idag möjligt att finna missbrukare i de flesta åldersgrupper, inom alla yrkeskategorier och på alla arbetsplatser. Företagshälsovårdens uppgift vid missbruksproblematik är att stödja och stötta personen till en drogfri tillvaro, inte att skuldbelägga. Företagshälsan Falun Borlänge kan bidra med åtgärder och stöd som syftar till att bryta missbruk och begränsa alkoholkonsumtionen, detta sker bland annat genom motivationsarbete.

BESKRIVNING
I missbruksstödet ingår

  • Rehabmöte för att planera behandling och de åtgärder som krävs.
  • Behandlingskontrakt, vilket anger vilken behandlingsenhet som anlitas samt vilka insatser Företagshälsan Falun Borlänge bidrar med
  • Medicinsk behandling som ordineras av Företagshälsans läkare i samråd med arbetstagaren och samtalsterapeut/behandlingsansvarig
  • Provtagningar

Strukturerade självrapporteringsinstrument som AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) och ADDIS (Alkohol drog diagnos instrument) används.

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg