Bedömning av arbetsförmåga

Arbetsförmågebedömning kräver helhetssyn där medicinska, psykologiska, sociala och fysiska aspekter vägs samman och ställs i relation till arbete. För att möta detta behov arbetar vi i rehabteam med läkare, företagssköterska, sjukgymnast/ergonom, beteendevetare, karriärvägledare och arbetsmiljöingenjör.

Arbetsförmågan bedöms i förhållande till

  • Arbete i ordinarie arbete
  • Arbete i anpassat arbete på samma arbetsplats.
  • Arbete på annan plats i samma organisation/företag
  • Arbete utanför nuvarande arbetsgivare
  • Anpassat arbete utanför nuvarande arbetsgivare

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg