Hot och våld – Självskydd

Kartläggningen syftar till att kartlägga och att analysera risker för hot och våld på arbetsplatsen för att i samverkan med organisationen/företaget hitta förbättringsåtgärder och medverka till handlingsplan.

BESKRIVNING
Exempel på frågor om hot och våld som ställs vid kartläggningen:

  • Var och när förekommer det
  • I vilka sammanhang, tidpunkter
  • Befintliga rutiner
  • Rapportering
  • Beredskap, utbildning

UTFÖRARE
Leg sjuksköterska samt beteendevetare.

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg