Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön beskriver arbetsförhållanden som påverkar den psykiska hälsan – det handlar exempelvis om uppskattning, relationer och samarbete mellan arbetskamrater, graden av inflytande över sin arbetssituation och den enskildes upplevelse av att trivas på jobbet. Svårigheter som kan uppstå i den psykosociala arbetsmiljön är exempelvis konflikter, kränkningar och trakasserier, oklara förväntningar på arbetsinsatser, alltför stor arbetsmängd, risk för hot och våld eller ensidigt, upprepat och monotont arbete. Den psykosociala arbetsmiljön handlar både om ledarskap och medarbetarskap.

Sund arbetsmiljö

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg