Kemikalier

Bedöma risker för hur man påverkas i arbete med kemiska produkter, samt ge förslag på vilka åtgärder man ska vidta för att minska risk för ohälsa.

BESKRIVNING

  • Ta fram underlag vad som ingår i en riskbedömning
  • Genomföra en faktabaserad systematiskt genomgång av företagets kemikaliehantering
  • Utreda en speciell produkts hälsofarlighet
  • Mätning av förekomst av kemiska ämnen
  • Medverka till upprättande av handlingsplan
  • Ge råd om arbetsmetoder, process eller teknisk anordning

UTFÖRARE
Arbetsmiljöingenjör

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg