Gravida och ammande arbetstagare

Bedöma risk och vid behov föreslå åtgärder i samband med att arbetsgivaren har medarbetare som är gravida eller ammande. För den som är gravid ska en individuell bedömning av arbetsmiljön göras. Förekomst av en riskfaktor betyder inte alltid det medför en risk. Det är den faktiska exponeringen som avgör.

BESKRIVNING
Exempel på områden som kartläggs:

  • Belastningsergonomi
  • Buller
  • Vibrationer
  • Strålning
  • Kemikaliehantering
  • Hot och våld

UTFÖRARE
Ergonom och arbetsmiljöingenjör

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg