Ergonomisk kartläggning

Den ergonomiska kartläggningen syftar till att kartlägga belastningsrisker, analysera och lämna förslag till åtgärder och medverka till upprättande av handlingsplan.

BESKRIVNING
Vi genomför ergonomiska arbetsplatsanalyser inom bildskärmsarbete, industri- och omvårdnadsarbete för att förebygga ohälsa. Vi genomför ergonomiska arbetsplatsanalyser i samband med rehabiliteringsarbetet. Vi utför även ergonomisk kartläggning och rådgivning vid ny- och ombyggnation.

UTFÖRARE
Ergonom

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg