Bullermätning

Syftet är att kartlägga, analysera och ge råd om buller. För att minska bullret gäller det att identifiera ljudkällorna, uppskatta dess storlek, beräkna hur mycket de kan sänkas och till vilket pris samt att uppskatta den totala nyttan av sänkningen.

BESKRIVNING
Vi utför bullermätningar när det gäller inre
och yttre miljö. Utifrån bullermätning bedöms
risken för ohälsa till följd av exponeringen. Vid behov ges stöd i upprättande av handlingsplan med rekommendationer av åtgärder för att ta bort bullret vid källan eller sänka till lägsta möjliga nivå.

UTFÖRARE
Arbetsmiljöingenjör

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg