Belysning

Syftet är att kartlägga, analysera och ge råd om belysning. God synergonomi förebygger besvär från ögon och rörelseapparat. Ögat och synen styr i mångt och mycket hur vi rör oss och vilka arbetsställningar vi intar. Ser vi dåligt förändrar/förflyttar vi oss omedvetet.

BESKRIVNING
Vi utför bedömningar av arbetsplatsers belysningsstatus. De faktorer som bland annat bedöms är belysningsstyrka, kontraster, reflexer direkt och indirekt. Kopplat till bedömning ges åtgärdsförslag. Vi kan också vara rådgivande vid ny- och ombyggnation utifrån synergonomiska aspekter.

UTFÖRARE
Arbetsmiljöingenjör

KONTAKTA
Info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg