Arbetsplatsens utformning

Att utforma en arbetsplats så att den blir trivsam och ändamålsenligt är en nyckelfråga för många företag och organisationer. Arbetsplatsen ska vara sund och säker. God design av arbetsplats och bra organisation underlättar och motivera till säkra beteenden. Arbetsplatsen bör också vara attraktiv och främja trivsel och hälsa.

BESKRIVNING
Medverkan i ritningsgranskning och planering vid ny- och ombyggnationer utifrån föreskriften Arbetsplatsens utformning samt Boverkets och andra myndigheters regler om byggande. Då det finns regler om dagsljus, luftkvalitet, belysning, buller, transportvägar mm är det viktigt att detta tas med vid planering av alla arbetsplatser.

UTFÖRARE
Ergonom, arbetsmiljöingenjör, företagssköterska

KONTAKT
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg