Arbetsmiljörådgivning

BESKRIVNING

  • Arbetsskadeutredningar
  • Medverkan i skyddsronder
  • Medverkan i arbetsmiljökommitté
  • Arbetsplatsbedömningar
  • Kartläggningar av arbetsmiljön inklusive riskanalyser
  • Säkerhetsanalyser av maskiner
  • Medverkande vid inköp
  • Medverkan vid riskbedömning när ändring i verksamheten planeras
  • Tolkning av arbetsmiljölag och rådgivning i företagets kontakter med myndigheter.
  • Bevakning av nyheter i arbetsmiljöregler

UTFÖRARE
Arbetsmiljöingenjör

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg