Arbetsmiljöprofil

Arbetsmiljöprofilen kan användas som ett kartläggande verktyg i ett företags systematiska arbetsmiljöarbetet.

BESKRIVNING
Arbetsmiljöprofilen är en enkät som ger en allsidig beskrivning av både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön. Den är ett effektivt verktyg för att kartlägga bland annat kommunikation, gemenskap, ledningsklimat och ger ett enkelt och överskådligt underlag för utveckling av arbetsmiljön och verksamheten. Att fylla i frågeformuläret Arbetsmiljöprofil tar ca 30 min. Materialet databearbetas och återkoppling sker muntligt och skriftligt till ledning och arbetsgrupp.

UTFÖRARE
Företagssköterska

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg