Fysisk arbetsmiljö

I reglerna om Systematiskt arbetsmiljöarbete från Arbetsmiljöverket, ges grunderna för hur arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att få en trygg och säker arbetsmiljö. Det gäller att kartlägga, undersöka, riskvärdera, åtgärda och följa upp verksamheten så att ingen skadas eller blir sjuk och så att en bra arbetsmiljö uppnås. Vi hjälper er att komma igång och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och kan utföra de mätningar, kartläggningar och riskbedömningar hos er, enligt de föreskrifter som finns.

Sund arbetsmiljö

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg