Stressprofil

Målsättningen med Stressprofilen är att kartlägga, analysera och möjliggöra förändringar på individ, grupp och organisationsnivå.

BESKRIVNING
Stressprofilen är ett psykosocialt instrument som är avsett att mäta stress i arbetet och privatlivet, men som även mäter vissa personlighetsfaktorer och stresshanteringsförmåga.

UTFÖRARE
Företagssköterska

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg