Medicinska kontroller/Lagstadgade hälsoundersökningar

Medicinska kontroller ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter utföras på personal som i sitt arbete exponeras för bly och kadmium, asbest, kvarts med mera, härdplaster, höjdarbete, rök- och kemdykning samt dykeriarbete. Dessutom ska arbetsgivaren erbjuda arbetstagaren medicinska kontroller vid vibrationsarbete och nattarbete.

BESKRIVNING
Den medicinska kontrollen innebär

  • Läkarundersökning
  • Hälsoundersökning
  • Tjänstbarhetsbedömning

UTFÖRARE
Företagsläkare, företagssköterska, undersköterska

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg