Livsstilscoaching

Syftet med livsstilscoaching är att ge stöd och hjälp till personer som vill ha hjälp med att förändra livsstilen, det kan exempelvis gälla viktminskning, träning/motion, sömnproblematik eller stresshantering.

BESKRIVNING
En stor del i arbetet består i att hjälpa den coachade formulera mål och strategier till förändringen och samtidigt behålla motivationen hela vägen fram.

Coachingen består av följande upplägg:

  • Nulägesanalys
  • Målformulering och delmål – datum när målen ska vara uppfyllda
  • Återkommande uppföljning

UTFÖRARE
Hälsopedagog

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg