Hälsoprofilbedömning

Målsättningen med hälsoprofilen är att öka kunskapen om din egen hälsa och vid behov motivera till livsstilsförändring. Hälsoprofilsbedömning utifrån Stråkens hus modell är en väl utprövad metod som används på många håll i Sverige.

BESKRIVNING
Med hjälp av ett frågeformulär kring livsstil & hälsofrågor som kombineras med konditionstest och kroppsmått får vi fram din hälsoprofil. Utifrån detta har vi sedan en diskussion om vad som kan stödja fortsatt bra hälsa för dig.
På företag med fler än 15 anställda sammanställs också profilerna statistiskt. Där kan du som arbetsgivare få en generell bild över medarbetarnas hälsa. Utifrån statistiken ges också förslag på åtgärder och förändringar för att förbättra hälsan.

UTFÖRARE
Företagssköterska, hälsopedagog, sjukgymnast

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg