Hälsokartläggning

Arbetsmiljö- och hälsoundersökningen syftar till att hitta tidiga tecken på ohälsa och motivera individen till en sund livsstil. Den kan också vara underlag till arbetsmiljöförbättringar

BESKRIVNING
I hälsokontrollen ingår:

  • Frågeformulär angående arbete och livsstil
  • Provtagningar/mätningar
  • Resultatet av proverna sammanställs i en personlig folder
  • Individuellt samtal med företagssköterskan

Utifrån vad som framkommer vid undersökningen ges rådgivning och vid behov uppföljande åtgärder. Gruppbearbetning av resultatet kan utföras vid större arbetsgrupper/arbetsplatser

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg