Tjänsteutbud – Din hälsa

Att du som medarbetare har en bra hälsa är förstås viktigt både för dig och din arbetsgivare. Livsstil i kombination med arbetsmiljö är några viktiga faktorer som påverkar hälsan. Vi arbetar aktivt med information, motivation och handledning för en livsstil som främjar hälsan.

Du som arbetar på företag som är anslutet till Företagshälsan Falun Borlänge har tillgång till

  • Hälsocoaching hos företagssköterska per telefon och besök
  • Besök hos läkare, företagssköterska, sjukgymnast och beteendevetare för arbetsrelaterad ohälsa. Vissa företag har också tillgång till vanlig sjukvård efter överenskommelse.
  • Hälsoundersökningar och hälsoprofiler efter överenskommelse med arbetsgivare.
  • Möjlighet att delta i stresshanteringskurs, hälsoskola, viktgrupper, tobaksstoppsgrupper med mera – allt utifrån vad din arbetsgivare kommer överens om.

Hör med din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats.


Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg