Vårt Tjänsteutbud

Sund arbetsmiljö
På Företagshälsan Falun Borlänge har vi bred kompetens inom fysisk, psykosocial och teknisk arbetsmiljö. Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar människor på jobbet. Här har arbetsgivaren ett ansvar och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Vi kan hjälpa ert företag skapa ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete som leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Din hälsa
Livsstil i kombination med arbetsmiljö är några viktiga faktorer som påverkar hälsan. Att du som medarbetare har en bra hälsa är förstås viktigt både för dig och din arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med information, motivation och handledning för en livsstil som främjar hälsan.

Tidig rehabilitering
Vår rehabilitering syftar till att stärka individens hälsa och möjligheter att återgå i arbete. Detta sker i samverkan mellan individ, arbetsgivare, Försäkringskassan, företagshälsovården och ibland andra vårdgivare/aktörer. Hur stort fokus vi än har med att arbeta främjande och förebyggande måste vi ändå räkna med att människor råkar ut för skador och sjukdomar som medför arbetshinder.

Utbildning
Att satsa på att utveckla kompetens och höja kunskapsnivån leder till ökad självkänsla, en bättre förmåga att hantera sin arbets- och livssituation och till arbetsglädje. Våra utbildare har gedigna kunskaper och lång erfarenhet av sina specialområden. Vi har utbildningar inom alla våra tre områden; Sund arbetsmiljö, Din hälsa och Tidig rehabilitering och kurserna kan skräddarsys efter era behov. Våra kurser och seminarier skapar tillfällen att knyta kontakter och utbyta erfarenheter inom företaget och med andra företag.

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg