Om oss

Företagshälsan Falun Borlänge

Företagshälsan Falun Borlänge AB är en fristående Företagshälsa som finns regionalt och nära våra kunder med enheter i Falun  och Borlänge. Företagshälsan ägs av lokala företagare och har idag 480 anslutna kundföretag med tillsammans c:a
21 000 kundanställda. Hos oss arbetar 32 medarbetare med alla de kompetenser som fordras inom en godkänd och kvalitetssäkrad Företagshälsa. Vi är certifierade inom kvalité, miljö och arbetsmiljö. Vi samarbetar även med andra “hälsor” och ingår i ett nätverk “Dalahälsor i Samverkan” (DIS).

Vår verksamhet bygger på att erbjuda kunder företagshälsovård av högsta kvalité.
Vår affärsidé är “Att utveckla arbetsmiljön hos våra kunder och bidra till friskare medarbetare”.
Våra ledord är kundsamarbete, tillgänglighet, snabba leveranser och hög kvalité.

Företagshälsan Falun Borlänge erbjuder i första hand ett främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete till företagen. Trots det är det oundvikligt att människor skadar sig eller drabbas av sjukdom, då är det vi som kan samordna en tidig kontakt för den drabbade och vid behov koordinera rehabilitering i samarbete med arbetsgivaren. Vi vill vara en strategisk partner för kundföretagen, bland annat genom att identifiera frisk- och riskfaktorer, ge chefsstöd, råd och stöd om lagstiftning, samordna rehabilitering, tillhandahålla utbildningar med föreläsningar, seminarier och ibland även praktisk träning.

Om medvetenheten och kunskapen ökar i företagen t.ex. inom arbetsmiljö, friskfaktorer, rehabilitering, ledarskap och medarbetarskap, kan man också räkna med en ökad lönsamhet och nöjda medarbetare.

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg